Ліцей № 10 імені святої Марії Магдалени 

Львівської міської ради


м. Львів, вул. ген.Чупринки,1
                                                                                                                 e-mail: szkola10.lviv@gmail.com

Звіт директора ліцею за 2020-2021н.р.

 

 

 

 

 

 

Звіт директора школи за 2019-2020 н.р.
                    від 29.05.2020 р.

      Робота школи в 2019-2020 н.р. проводилась згідно плану роботи відповідно до основних напрямків розвитку освіти, Конституції України, Законів України: "Про мови в Україні", "Про освіту", "Про повну загальну середню освіту", Програми "Вчитель", Указу Президента України «Про інноваційну діяльність», Указу Президента України  «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні», Національної доктрини розвитку освіти в Україні, Державної національної програми «Освіта», «Діти України» з урахуванням особистісно-орієнтовного підходу до навчання і виховання учнів, всебічного розвитку особистості максимальним урахуванням її індивідуальних здібностей та обдарувань.    
      Велике значення має праця вчителів, котрі повинні бути обізнані в інформаційно-комп’ютерній технології і вміти її використовувати в процесі навчання. Більшість вчителів пройшла курс інформатики, навчились працювати з комп’ютером і зараз в роботі в урочний і позаурочний час широко використовують інноваційні методи. Вчителями опановуються та використовуються елементи технологій: ігрової, проектної, інформаційної, інтерактивної, випереджуючої.
      Активну участь вчителі школи брали в міських та районних методичних заходах (осінній і зимовій школах, районних МО, семінарах).
      В школі активно діяла Рада школи, педагогічна рада, шкільний батьківський комітет, учнівське самоврядування, відбувались загальношкільні збори, на яких заслуховувався звіт про роботу директора
      Школа має постійні партнерськи контакти: з школою № 24 ім. М.Конопницької у м. Львові, зі школою № 3 з Мостиськ, школою зі Стрелиськ, з м. Сважендз (РП) і Кракова (РП), а також інших міст Польщі.
      Директор приймає дітей до 1-го класу у віці 6-7 років, польського походження і зі знанням польської мови. Також приймаються діти, які мають проблеми зі здоров’ям, котрим на протязі всіх років перебування у школі створюються сприятливі умови для завершення навчання.
      Мережа класів у школі сформована на підставі нормативів їх наповнюваності у відповідності до кількості учнів (але не більше 30) та санітарно-гігієнічних умов для здійснення навчально-виховного процесу.
      Постійно проводиться моніторинг знань учнів нашої школи на пед. радах. Створена база обдарованих дітей.  
      В школі традиційно проводилися предметні конкурси. Вчителями підготовлені навчально-методичні матеріали для роботи з обдарованими дітьми. Англійська мова вивчається з 1 класу.
      Непогані показники за участь в загальноукраїнських олімпіадах з базових предметів (польської мови, української мови, історії, права, біології, фізкультури) виявили учні в цьому навчальному році. 
Виховна робота.
      На хорошому рівні ведеться виховна робота. Учні школи часто мають інтеграційні поїздки до Польщі. Їздять на спортивні змагання, всілякі конкурси і олімпіади, що добре впливає на їхній розвиток і кругозір. На протязі року проводилися зустрічі з представниками  творчої інтелегенції України та РП.
      Крім того на хорошому рівні відбулися: конкурс поезії ім. З.Герберта, міжнародний конкурс «Креси 2018», урочисті Академії з нагоди свят 11 листопада та 3 травня, конкурси «Колосок», «Бобер», конкурс поезії ім. Т.Шевченка, кулінарні конкурси, Свято осені, свято 8 березня.
      Всі заходи були проведені на високому рівні.
Методична робота.
      Стан методичної роботи є належним. Серед вчителів і дирекції панує хороший психологічний клімат. У школі вчителі полоністи дають консультації з польської мови вчителям з українських шкіл, в яких є факультативи з польської мови. На педагогічних зустрічах вчителі обмінюються досвідом роботи з дітьми з АДХД. Кожного року вчителі проводять активну підготовку учнів до предметних олімпіад. Вчителі постійно підвищують кваліфікацію як в Україна так і в РП.
Батьківський комітет.
      Добре вкладається співпраця з БК школи. Комітет збирається кожен другий місяць на чолі з головою БК  Н.Андрущишин.