Ліцей № 10 імені святої Марії Магдалени 

Львівської міської ради


м. Львів, вул. ген.Чупринки,1
                                                                                                                 e-mail: szkola10.lviv@gmail.com

Матеріально-технічна база - необхідна умова функціонування Ліцею №10 і реалізації цільової програми розвитку.

Матеріально-технічна база навчального закладу включає будівлі, споруди, емлю, комунікації, обладнання, інші

матеріальні цінності, вартість яких відображено у балансі. Для учбово-виховного процесу використовується 16

добре обладнаних класів, спортивно-актовий зал, бібліотека з багатим книжковим фондом, їдальня. 
 Подальше вдосконалення матеріально-технічного забезпечення навчального закладу сучасним навчальним і

спортивним обладнанням, інформаційно-технічними засобами дає можливість організувати навчально-виховну

діяльність, проводити культурні, спортивно-оздоровчі заходи і т.д.
Підтримка і розвиток матеріально-технічної бази ліцею є одною з основних умов успішного здійснення навчального процесу.